องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ประจำปีการศึกษา 2563


วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน โดยนางพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2563 พร้อมทั้งได้แนะนำ มอบนโยบายและดำเนินการตามมาตรการการเปิดเรียนของสถานศึกษาปฐมวัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อให้สถานศึกษามีความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่จะถึงนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรครู และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองผู้รับบริการ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน