องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


คณะผู้บริหาร อบต.กวางโจน ออกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน


วันที่ 25 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน โดยนางพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ได้นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ออกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทุกแห่ง พร้อมกันนั้นได้มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งเพื่อใช้บริการที่จุดคัดกรองของศูนย์ พร้อมทั้งได้แนะนำ มอบนโยบายและดำเนินการตามมาตรการการเปิดเรียนของสถานศึกษาปฐมวัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID- 19) เพื่อให้สถานศึกษามีความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่จะถึงนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรครู และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองผู้รับบริการ