องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ตรวจอุปกรณ์ป้องกัน​ความปลอดภั​ย​ของเตาแก๊ส​ ถังแก๊ส​ LPG


วันที่​ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา​ 08.30​ น.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​กวางโจน​ ได้ออกตรวจอุปกรณ์ป้องกัน​ความปลอดภั​ย​ของเตาแก๊ส​ ถังแก๊ส​ LPG ของครัวเรือนประชาชน​ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และตามร้านค้าชุมนุม​ เพื่อป้องกันความเสี่ยง​และปัจจัย​ของการเกิดอัคคีภัย