องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ร้องเรียนร้องทุกข์ กรณีมีการถมที่ปิดทับร่องระบายน้ำสาธารณะ


วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นำโดย นายบรรจง แพรชัยภูมิ ผอ.กองช่าง จ่าเอกกิติศักดิ์ กาญจนคช เจ้าพนักงานธุรการ นายไพทูรย์ นาคสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวสุดารัตน์ โสภี นิติกร พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 บ้านกวางโจน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ได้ลงพื้นที่ บ้านกวางโจน ม.4 เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีการถมที่ปิดทับร่องระบายน้ำสาธารณะ เพื่อที่จะได้ดำเนินการร่วมกันแก้ไขปัญหาต่อไ