องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1


วันพฤหัสบดี ที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 โดยนายธีรศักดิ์ ภิญโญยงค์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน เป็นประธานในที่ประชุม และนางพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน