องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


กิจกรรมปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้ ประจำปี 2563


วันที่ 6 พฤษภาคม 2563
เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นำโดยนางพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน กิจกรรมปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้ ประจำปี 2563 ณ บริเวณ ข้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและข้างหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
เวลา 09.00 น. นางพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน พร้อมด้วย นายพชรพล อาจผักปัง ปลัดอำเภอภูเขียว ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 18 หมู่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ร่วมกันปลูกไผ่มงคล ตามกิจกรรมโครงการปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้ ณ บ้านใหม่เทพประทาน หมู่ที่ 16