องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย


วันที่ 2-10 เมษายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ได้ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย บริเวณพื้นที่เขตตำบลกวางโจน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก