องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกผักปลอดภัย อำเภอภูเขียว


วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นำโดย นางพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน พร้อมด้วยนางสาวกรรณิการ์ ดิเรกโภค รองปลัด และนายคมสันต์ วรรณศรี นักวิชาการเกษตร ได้เข้าร่วม”โครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกผักปลอดภัย อำเภอภูเขียว” ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน บ้านบัวพักเกวียน หมู่ที่ 1 โดยกลุ่มบทบาทสตรีและพัฒนาชุมชน อำเภอภูเขียว