องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการปล่อยปลา ประชามีสุข


วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นำโดยนางพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ร่วมกับ นายปรีชา งอกนาวัง ประมงอำเภอภูเขียว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ได้ร่วมกันปล่อยปลา ตามนโยบายโครงการปล่อยปลา ประชามีสุข ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ณ หนองสาธารณะประโยชน์ บ้านสวนอ้อย หมู่ที่ 9 ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ