องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ฉบับที่ 9/2563