องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลกวางโจนร่วมกันตัดเย็บหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า(โควิด-19)


องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นำโดยนางพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ขอขอบคุณท่านผู้นำหมู่บ้าน ทั้ง 18 หมู่บ้าน ที่ได้ร่วมกันตัดเย็บหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลกวางโจน เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า(โควิด-19)