องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


อบต.กวางโจนร่วมกับปกครองอำเภอภูเขียว ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ บ้านสวนอ้อย หมู่ที่ 9


วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. อบต.กวางโจน โดยการนำของท่านนายกพูมใจ ประทุมคำ พร้อมด้วยนางสาวกรรณิการ์ ดิเรกโภค รองปลัด นายนิกร มาละ ผอ.กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับปกครองอำเภอภูเขียว ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ บ้านสวนอ้อย หมู่ที่ 9 ตามโครงการบ้านพอเพียง ดูแลทุกข์สุขของพี่น้องในพื้นที่