องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า COVID-19


วันที่ 4 เดือนมีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นำโดย นางพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ประจำเดือนมีนาคม ณ บริเวณห้องสำนักงานและงานป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย