องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


อบต.กวางโจน ลงพื้นที่เพื่อสอบข้อเท็จจริง ผู้ประสบปัญหาทางด้านสังคมในกรณีได้รับความเดือดร้อนถูกขับไล่ที่และได้ตรวจเยี่ยมผู้พิการที่ได้รับพระราชทานขาเทียม


               วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน โดย นายนิกร มาละ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและจ่าเอกกิติศักดิ์ กาญจนคช เจ้าพนักงานธุรการ ได้ลงพื้นที่เพื่อสอบข้อเท็จจริง ผู้ประสบปัญหาทางด้านสังคมในกรณีได้รับความเดือดร้อนถูกขับไล่ที่ ในเขตพื้นที่บ้านบัวพักเกวียน หมู่ที่ ๑ จำนวน ๗ ครัวเรือน และนอกจากนี้ ได้ตรวจเยี่ยมผู้พิการที่ได้รับพระราชทานขาเทียม จำนวน ๒ ราย ในพื้นที่บ้านโนนจำปาทอง หมู่ที่ ๑๗ และบ้านใหม่เทพประทาน หมู่ที่ ๑๖