องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


เข้าร่วมงานประชุมสมัยสามัญคณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2563 ณ วัดเฝือแฝง บ้านหนองปอแดง


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นำโดย นางพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวตำบลกวางโจน ได้เข้าร่วมงานประชุมสมัยสามัญคณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2563 ณ วัดเฝือแฝง บ้านหนองปอแดง โดยท่านนายอำเภอภูเขียว นายนิวัฒน์ สุพจิตร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด