องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการดับเพลิงในสถานศึกษา​ ปีงบประมาณ 2563


วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย​องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ได้จัดโครงการดับเพลิงในสถานศึกษา​ ระดับชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่​ 6 กิจกรรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ​ปีงบประมาณ 2563​ โดยมี นายสมบัติ​ หมู่​เมือง​ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน​ ประธานในพิธี และนางสาวกรรณิการ์​ ดิเรกโภค รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ผู้กล่าวรายงานโครงการ​ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ จาก หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการ​ ครู​ โรงเรียน​กวาง​โจน​ศึกษา​, สมาชิกสภาตำบลกวางโจน, ผู้นำฝ่ายปกครองตำบลกวางโจน, ณ​ หอประชุมโรงเรียนกวางโจนศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมด้วยคุณครู​ โรงเรียนกวางโจนศึกษา ซึ่งทำการฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอนและวิธีการดับเพลิงอย่างถูกวิธี การเรียนรู้ชนิดของถังดับเพลิงแต่ละชนิด หลักการเกิดของไฟแต่ละประเภท​ พร้อมด้วย การฝึกการกำหนดสถานการณ์และวิธีการปฏิบัติตน เมื่อเกิดเพลิงไหม้ การซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ในตัวอาคาร ทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี​ โดยได้รับเกียรติ วิทยากรในการฝึกอบรม จากเทศบาลตำบลลาดใหญ่, เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว, เทศบาลตำบลภูเขียว​ เพื่อให้นักเรียนและคุณครู ที่เข้าร่วมฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวัน​