องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


เข้าร่วมประชุมสมัยการประชุมครั้งที่ 1 ในการเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟแสน ประจำปี 2563


วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน โดยการนำของนางพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ได้เข้าร่วมประชุมสมัยการประชุมครั้งที่ 1 ในการเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟแสน ประจำปี 2563 ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร รพ.สต.ในพื้นที่ ท่านกำนันตำบล ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พระสงฆ์ทุกวัดในพื้นที่ ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดเฝือแฝง บ้านหนองปอแดง หมู่ที่ 7 ตำบลกวางโจน โดยกำหนดการจัดงานปีนี้ระหว่างวันที่ 4 - 8 พฤษภาคม 2563