องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ: www.kwangjhone.go.th
 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.กวางโจน