องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ: www.kwangjhone.go.th
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.กวางโจน