องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ: www.kwangjhone.go.th
 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.กวางโจน