องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 เม.ย. 2563 ]15
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]13
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]4
4 งบแสดงฐานะการเงินงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) [ 1 พ.ย. 2562 ]41
5 งบแสดงฐานะการเงินงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 (2) [ 1 พ.ย. 2562 ]38
6 งบแสดงฐานะการเงินงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 (3) [ 1 พ.ย. 2562 ]41
7 งบแสดงฐานะการเงินงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 (4) [ 1 พ.ย. 2562 ]39
8 งบแสดงฐานะการเงินงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 (5) [ 1 พ.ย. 2562 ]41
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]88
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 [ 17 ต.ค. 2561 ]84
 
หน้า 1|2