องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th
 
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบแสดงฐานะการเงินงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) [ 1 พ.ย. 2562 ]14
2 งบแสดงฐานะการเงินงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 (2) [ 1 พ.ย. 2562 ]13
3 งบแสดงฐานะการเงินงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 (3) [ 1 พ.ย. 2562 ]12
4 งบแสดงฐานะการเงินงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 (4) [ 1 พ.ย. 2562 ]12
5 งบแสดงฐานะการเงินงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 (5) [ 1 พ.ย. 2562 ]13
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]57
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 [ 17 ต.ค. 2561 ]57
8 รายงานงบประมาณประจำปี 2561(1) [ 16 ต.ค. 2561 ]50
9 รายงานงบประมาณประจำปี 2561(2) [ 16 ต.ค. 2561 ]50
10 รายงานงบประมาณประจำปี 2561(3) [ 16 ต.ค. 2561 ]40
 
หน้า 1|2