องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ: www.kwangjhone.go.th
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]14
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]16
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]30
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 24 มี.ค. 2565 ]37
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]36
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 17 ม.ค. 2565 ]36
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 21 ธ.ค. 2564 ]34
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]31
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]36
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]36
11 สรุปการดำเนินการจัดวื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]38
12 สรุปการดำเนินการจัดวื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2564 [ 21 ก.ค. 2564 ]36
13 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 16 มิ.ย. 2564 ]50
14 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564 [ 17 พ.ค. 2564 ]52
15 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]65
16 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]75
17 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]72
18 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 11 ม.ค. 2564 ]86
19 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]80
20 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 11 พ.ย. 2563 ]72
 
หน้า 1|2