องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ: www.kwangjhone.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 80 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านทองสำราญ สายรอบบ้านลงลำห้วยหมาตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2564 ]0
2 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้า หมู่ที่ 2 บ้านโนนทอง โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2564 ]2
3 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้่งปรับปรุงถนนเข้สู่พื้นที่การเกษตร สายฝายหลวง-นาขี หมู่ที่ 17 บ้านโนนจำปาทอง โดยการลงหินคลุกปิดทับผิวจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2564 ]1
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองอีฮิน หมู่ที่ 18 บ้านกวางโจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]3
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหนองนกคู๋ หมู่ที่ 7 บ้านหนองปอแดง โดยการลงหินคลุก ปิดทับผิวจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]3
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนางมัลลิกา ครอบครองวงศ์ หมู่ที่ 16 บ้านใหม่เทพประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาจง [ 31 พ.ค. 2564 ]5
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านบัวพักเกวียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2564 ]5
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานายปัญญา ประสมเพชร หมู่ที่ 4 บ้านกวางโจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2564 ]4
9 ประกาศ เรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านใหม่เทพประทาน สายจากบ้านนางมัลลิกา ครอบครองวงศ์ [ 25 พ.ค. 2564 ]1
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 201 เข้างานป้องกันถึงหอประชุม หมู่ที่ 1 บ้านบัวพักเกวียน โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2564 ]10
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและพัฒนาบ่อขยะ บ้านนาล้อม หมู่ที่ 10 โดยการขุดบ่อพร้อมเกลี่ยขยะลงบ่อและฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2564 ]9
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพาน-ลำห้วยหมาตาย หมู่ที่ 2 บ้านโนนทอง โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2564 ]8
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนปู่ตา ม.3 บ้านหนองคร้อ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2564 ]12
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนปู่ตา หมู่ที่ 3 บ้านหนองคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2564 ]3
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมัลลิกา ครอบครองวงศ์ ม.16 บ้านใหม่เทพประทาน โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2564 ]12
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำย่านชุมชน ม.14 บ้านหนองกุง จากหนองตานา-หนองกุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2564 ]12
17 ประกาศเรื่องผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายฉลอง ไชยหลง-บ้านนายยนต์ คอกสี หมู่ที่ 10 บ้านนาล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2564 ]25
18 ประกาศเรื่องผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเมรุป่าช้า-เชื่อมตำบลบ้านดอน หมู่ที่ 7 บ้านหนองปอแดง โดยการลงหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2564 ]25
19 ประกาศเรื่องผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแดง หมู่ที่ 13 บ้านหนองกุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2564 ]25
20 ประกาศเรื่องผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 6 บ้านหนองกุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2564 ]26
 
หน้า 1|2|3|4