องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 27 ม.ค. 2564 ]1
2 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.31-011 สายบ้านกวางโจน - บ้านสวนอ้อย หมู่ที่ 4 [ 23 พ.ย. 2563 ]12
3 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.31-009 สายนางาม บ้านบัวพักเกวียน หมู่ที่ 1 [ 23 พ.ย. 2563 ]11
4 ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]2
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนตุ่น - บ้านใหม่เทพประทาน ตำบลกวางโจน ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 21 ก.ย. 2563 ]22
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกหนองลิ้นฟ้าสาธารณประโยชน์ บ้านบัวพักเกวียน ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2563 ]22
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกหนองสะเดา สาธารณประโยชน์ บ้านหนองสะเดา ม.15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2563 ]21
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองคร้อ ด้วยวิธ๊เฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2563 ]22
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองกุง ด้วยวิธ๊เฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2563 ]24
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านสวนอ้อย ปิดทับคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางคำปุ่น - ถึงบ้านนางทองใส ด้วยวิธ๊เฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2563 ]21
 
หน้า 1|2|3