องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ: www.kwangjhone.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 68 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเริงทุ่ม หมู่ที่ 15 บ้านหนองสะเดา โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2564 ]4
2 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านทองสำราญ สายรอบบ้านลงลำห้วยหมาตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2564 ]0
3 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสวนอ้อย-บ้านนาล้อม หมู่ที่ 9 บ้านสวนอ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2564 ]1
4 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาล้อม-บ้านสวนอ้อย หมู่ที่ 10 บ้านนาล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2564 ]0
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสี่แยกบ้านนางแหวนเพชร บัวภา หมู่ที่ 6 บ้านหนองกุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ค. 2564 ]0
6 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู๋บ้าน หมู่ที่ 14 บ้าหนองกุง จากหนองตานา-บ้านนางสุภา พงษ์โสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ค. 2564 ]0
7 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้่งปรับปรุงถนนเข้สู่พื้นที่การเกษตร สายฝายหลวง-นาขี หมู่ที่ 17 บ้านโนนจำปาทอง โดยการลงหินคลุกปิดทับผิวจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2564 ]1
8 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้า หมู่ที่ 2 บ้านโนนทอง โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2564 ]1
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองอีฮิน หมู่ที่ 18 บ้านกวางโจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]4
10 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหนองนกคู่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองปอแดง โดยการลงหินคลุกปิดทับจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]4
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนางมัลลิกา ครอบครองวงศ์ หมู่ที่ 16 บ้านใหม่เทพประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2564 ]7
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านบัวพักเกวียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2564 ]4
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานายปัญญา ประสมเพชร หมู่ที่ 4 บ้านกวางโจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2564 ]4
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 201 เข้างานป้องกันถึงหอประชุม หมู่ที่ 1 บ้านบัวพักเกวียน โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2564 ]8
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและพัฒนาบ่อขยะ บ้านนาล้อม หมู่ที่ 10 โดยการขุดบ่อพร้อมเกลี่ยขยะลงบ่อและฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2564 ]9
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพาน-ลำห้วยหมาตาย หมู่ที่ 2 บ้านโนนทอง โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2564 ]7
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนปู่ตา หมู่ที่ 3 บ้านหนองคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2564 ]15
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตกรีตเสร็มเหล็กสายดอนปู่ตา หมู่ที่ 3 บ้านหนองคร้อ [ 21 เม.ย. 2564 ]3
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางมัลลิกา ครอบครองวงศ์ ม.16 บ้านใหม่เทพประทาน โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2564 ]13
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำย่านชุมชน ม.14 บ้านหนองกุง จากหนองตานา-หนองกุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2564 ]13
 
หน้า 1|2|3|4