วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เปลหามคนไข้พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ในการกู้ชีพกู้ภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
ซื้อตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
ซื้อถังขยะขนาด 120 ลิตร จำนวน 94 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
จ้างเหมาทำอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม งานเลี้ยงรับรองสภา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งสี่ประตู ประจำกองช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 4710 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อแบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อแบบหล่อคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง