องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย


วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นำโดย นางพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นายชลอ บุญเพ็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อสม. ตัวแทนหมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน โดยได้รับเกียรติจาก พท.ศิริภัทรพร ตระกูลศรี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาแพทย์แผนไทยแห่งประไทยในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดชัยภูมิ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ